Follow Us

Follow Us
Click AICI pentru ultimele stiri

+40726 923 222

Bucuresti, Romania

 

Regulamentul intern al Randonneurs Romania Cycling Club

Regulament intern

Art. 1 RR_CC reprezinta entitatea unica sub care ciclistii pot participa la brevetele din ciclismul de anduranta, organizate in Romania de catre Reprezentantul National al Audax Club Parisien, acesta fiind si cel care coordoneaza activitatea clubului.

Art. 2 Scopul înființării RR_CC îl constituie asigurarea unui cadru cât mai corespunzător pentru participarea cicliștilor de anduranță români la evenimentele natonale si internațonale.

Art. 3 Obiectivele RR_CC consta in crearea unei comunitati a ciclistilor de anduranta cat mai puternica in Romania, organizarea brevetelor ciclismului de anduranță la o calitate cât mai ridicată, promovarea acestei ramuri a ciclismului în rândul tuturor cicliștilor care doresc să-și descopere limitele în acest sport, precum si promovavarea la nivel international a evenimentelor ciclismului de anduranta organizate in Romania.

Art. 4 Contributia membrilor RR_CC la realizarea scopului si la indeplinirea obiectivelor acestuia constau in sprijin material, financiar, moral si in activitati voluntare in cadrul evenimentelor, programelor si proiectelor initiate si derulate de club pentru membrii sai.

Art. 5 Membrii ai RR_CC pot deveni toti ciclistii care adera la scopul clubului si care sprijina material si moral realizarea obiectivelor acestuia. Calitatea de membru al RR_CC se obtine in urma completarii unei cereri de adeziune (Anexa nr. 2), efectuarii platii unei taxe de inscriere in cadrul clubului dupa validarea cererii de adeziune si, ulterior, efectuarii platii cotizatiei anuale.

Observatie: Pentru persoanele cu varsta intre 14 si 18 ani se va completa un Acord al Tutorelui (Anexa nr. 4), afisat pe site-ul Randonneurs Romania, la pagina dedicată membrilor RR_CC. Formularul se va printa, semna de catre Tutore si va fi transmis prin posta sau curier la adresa: Bucuresti, Drumul Gura Fagetului nr. 52, bl. 1, sc. 1, ap. 5, sector 3 (Iulian Ene).

Validarea cererii de adeziune este realizata de catre Reprezentantul National, prin votul a cel putin 2/3 din numarul celor care reprezinta aceasta entitate. Taxa de inscriere se plateste doar dupa validarea cererii. Cererea de adeziune poate fi completata online sau in format printat. In cazul in care cererea de inscriere este validata, iar, candidatul nu plateste taxa de inscriere (in maximum 5 zile lucratoare de la validare), cererea va fi anulata. Calitatea de membru al RR_CC intra in vigoare doar dupa efectuarea platii cotizatiei anuale, din acest moment fiind valabile toate drepturile, obligatiile si beneficiile aferente acesteia.

In situatia in care, dupa terminarea unui sezon, nu se realizeaza prelungirea calitatii de membru prin plata cotizatiei anuale aferente unui nou sezon (an), acesta se pierde dupa 30 de zile de la data incheierii sezonului, In cazul neprelungirii calitatii de membru in perioada sus-mentionata, pentru a redeveni membru al clubului, candidatul trebuie sa reia procesul, fiind considerat un nou membru, respectiv completeaza o noua cerere de adeziune, care, dupa validare, este urmata de plata taxei de inscriere si a cotizatiei anuale aferente primului an.

Art. 6 RR_CC va avea trei categorii de membri, astfel:

a) membri simpatizanti (permanenti) – ciclistii a caror cerere de adeziune a fost validata si au achitat cotizatia anuala;

b) membrii de onoare (pe viata) – ciclistii care au varsta de peste 55 de ani si au platit cotizatia anuala trei ani consecutiv sau cei care sunt propusi de catre Reprezentantul National in urma analizei activitatii acestora in domeniul ciclismului de anduranta, pentru promovarea acestei ramuri a ciclismului si a RR_CC, inclusiv prin sustinerea activitatii clubului prin diverse forme (donatii, sponsorizari, parteneriate);

c) membri temporari – ciclistii care obtin calitatea de membru al clubului doar pe perioada desfasurarii unui eveniment de anduranta, in urma efectuarii platii de participare.

Art 7 Perioada luata in calcul pentru calitatea de membru depinde de cea a sezonului pentru ciclismul de anduranta considerata de la 1 noiembrie pana la 31 octombrie anul urmator.

Daca un ciclist depune cererea de adeziune si plateste taxa de inscriere si cotizatia  anuala pana la data de 31 iulie, primul an de membru al RR_CC este considerat pana la data de 31 octombrie a anului in curs.

Daca un ciclist depune cererea de adeziune si plateste taxa de inscriere si cotizatia  anuala dupa data de 31 iulie, primul an de membru al RR_CC este considerat pana la data de 31 octombrie a anului urmator.

Art. 8 Cotizatia pentru a deveni membru al RR_CC este stabilita anual de catre Reprezentantul National. Orice modificare privind cotizatia este anuntata public, iar, membrii activi vor fi notificati prin email sau SMS. Aceasta cotizatie se regasete in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament.

Art. 9 In calitate de membru al RR_CC, fiecare dintre acestia au parte de beneficii, drepturi si obligatii. Beneficiile se regasesc in Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. Orice modificare a beneficiilor este anuntata public, iar, membrii activi vor fi notificati prin email sau SMS, in cel mult 30 de zile de la data survenirii acesteia.

Art. 10 Drepturile membrilor RR_CC:

a) sa beneficieze de programele si proiectele initiate si derulate de club;

b) sa participle la evenimentele desfasurate de club;

c) sa beneficieze de serviciile oferite de club;

d) sa fie anuntat de catre Reprezentantul National cu privire la orice modificare adusa prezentului Regulament;

e) sa fie anuntat de catre Reprezentantul National cu privire la orice modificare adusa calendarului evenimentelor organizate in cadrul clubului;

f) sa i se ofere beneficiile prezentate in Anexa nr. 1 prezentului Regulament.

Art. 11 Obligatiile membrilor RR_CC:

a) sa respecte prevederile prezentului Regulament si hotararile Reprezentantului National, care privesc activitatea clubului;

b) sa contribuie la realizarea scopului si la indeplinirea obiectivelor RR_CC, precizate prin prezentul Regulament;

c) sa-si insuseasca orice modificare adusa prezentului Regulament, iar, daca una dintre acestea nu sunt in concordanta cu cele stabilite initial sa anunte Reprezentantul National de decizia priving continuarea ca membru al RR_CC.

Art. 12 Abateri / actiuni ce pot atrage sanctiuni:

a) denigrarea activitatii RR_CC;

b) derularea de actiuni ce aduc prejudicii de orice natura RR_CC;

c) angajarea RR_CC in actiuni fara autorizarea Reprezentantului National;

d) implicarea RR_CC in activitati de natura politica;

e) abateri de la etica sportiva si morala prevazuta de Regulamentele de desfasurare a brevetelor din ciclismul de anduranta;

f) comiterea unor fapte cu caracter penal pe timpul desfasurarii evenimentelor organizate de catre RR_CC.

Art. 13 Sanctiunile ce pot fi aplicate unui membru al RR_CC pentru abaterile prevazute in continutul articolul 11 sunt urmatoarele:

a) avertisment scris (facut public catre ceilalti membri ai clubului);

b) suspendarea calitatii de membru pe o perioada limitata (decisa de catre Reprezentantul National, functie de gravitatea abaterii);

c) excluderea din cadrul clubului;

d) interzicerea participarii la evenimentele organizate de Reprezentantul National si notificarea organizatiilor internationale din domeniul ciclismului de anduranta asupra acestui fapt.

Art. 14 Calitatea de membru al RR_CC inceteaza de drept in urmatoarele situatii:

a) prin retragere, in baza unei cereri (Anexa nr. 3) care nu trebuie motivata / argumentata;

Observatie: In aceasta situatie, la cerere, se poate returna in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii de retragere cotizatia solicitantului, proportional cu perioada ramasa din anul in curs, dar maximum 50% din valoarea anuala. Daca s-a efectuat plata cotizatiei pentru mai multi ani, pentru ceilalti ani, cotizatia se returneaza in totalitate. Taxa de procesare (10 lei) nu se returneaza.

b) prin excludere, fie in urma unei abateri grave care necesita o astfel de masura, fie in cazul neprelungirii calitatii de membru, respectiv prin neplata cotizatiei anuale (dupa trecerea a mai mult de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de plata).

Observatie: In aceasta situatie, nu este posibila returnarea cotizatiei.

Excluderea se face de catre Reprezentantul National printr-o decizie, in urma votului a 2/3 din numarul celor care reprezinta aceasta entitate. Impotriva deciziei se poate depune contestatie de catre membrul in cauza in termen de maximum 15 zile calendaristice de la comunicarea acesteia. Contestatia se solutioneaza de catre Adunarea Generala a Asociatiei Adevaratii VeloPrieteni in termen de 30 de zile calendaristice De la data luarii deciziei de excludere si pana la solutionarea eventualei contestatii, calitatea de membru a clubului a celui in cauza este suspendata.

Art. 15 Continutul prezentului Regulament si al Anexelor este disponibil pentru toti membrii RR_CC pe pagina dedicata acestuia pe site-ul Randonneurs Romania.

Continutul in totalitate al prezentul Regulament si al Anexelor se considera acceptat de catre candidat prin aderarea la club in urma completarii formularului online sau in forma printata.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau inchide RR_CC in orice moment, dar cu notificarea tuturor membrilor clubului.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Clubului RANDONNEURS ROMANIA

Art. 1 Taxa de inscriere este in valoare de 10 lei si se plateste o singura data, doar dupa validarea cererii de adeziune depuse de candidat.

Taxa de inscriere reprezinta acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de validare si de emiterea cardului de membru cu datele de identificare ale acestuia.

Art. 2 Cotizatia anuala pentru obtinerea calitatii de membru al clubului Randonneurs Romania este:

a) 110 lei – pentru primul an;

b) 200 lei – pentru cei care platesc la inscriere cotizatia anuala in avans pentru o perioada de 2 ani de membru al clubului;

c) 270 lei – pentru cei care platesc la inscriere cotizatia anuala in avans pentru o perioada de 3 ani de membru al clubului;

d) 90 lei – la prelungirea calitatii de membru cu un an, fara sa existe intrerupere;

e) 170 lei – la prelungirea calitatii de membru cu doi ani, fara sa existe intrerupere;

f) 250 lei – la prelungirea calitatii de membru cu 3 ani, fara sa existe intrerupere.

g) gratuit – pentru cei care indeplinesc criteriile de a deveni sau sunt propusi de catre Reprezentantul National sa fie membri pe viata ai clubului.

Observatie: In cazul in care ciclistii sunt membrii ai altui club creat de catre Reprezentantul National, aceste cotizatii sunt stabilite in raport cu aceasta calitate.

Art. 3 Taxa de inscriere si cotizatia anuala se platesc in contul Asociatiei Adevaratii VeloPrieteni: IBAN RO02 RNCB 0085 1536 8704 0001, BCR Bucuresti.

Art. 4 Beneficiile pentru membrii permanenti sau pe viata ai clubului Randonneurs Romania sunt:

a) discount de pana la 25% pentru taxele de participare la toate brevetele si turele de anduranta organizate de catre de catre Reprezentantul National;

b) numar unic de identificare ca ciclist de anduranta, participant la brevetele si turele de anduranta organizate de catre Reprezentantul National;

c) discount de pana la 10% la achizitionarea echipamentelor si produselor Randonneurs Romania;

d) user si parola pentru accesarea site-ului Randonneurs Romania (pentru vizualizarea istoricului ca participant si a informatiilor referitoare la omologarile brevetelor) si la viitoarea aplicatie pentru inscrierea la brevete, GRandRo;

e) notificarea prin email in cazul oricaror modificari privind desfasurarea brevetelor;

f) discount de 100% pentru revista anuala a clubului Randonneurs Romania, RandonNews (in timp, revista va fi bianuala sau trimestriala);

g) (pre)inscriere “early” (cu prioritate) la brevetele cu numar limitat de locuri, organizate de Reprezentantul National;

h) periodic, achizitionare echipament exclusivist, personalizat, cu discount;

i) apartenenta la faimoasa comunitate Randonneurs Mondiaux, din care, incepand cu anul 2013, si Randonneurs Romania are onoarea de a face parte.

Actualizare: 18 ianuarie 2021