Follow Us

Follow Us
Click AICI pentru ultimele stiri

+40726 923 222

Bucuresti, Romania

 

Inscriere DRUMUL DUNARII / Registration DANUBE ROAD

Formularul de înscriere pentru a participa la Drumul Dunării, organizat de către Randonneurs România și Adevărații VeloPrieteni, în perioada 26-31 august 2022

Registration form to participate at Danube Road, organized in Romania, by Randonneurs România and Adevărații VeloPrieteni, on August, 26-31, 2022

Separator6

***********************************************************************

Acord privind înscrierea la Drumul Dunarii / Registration agreement for the Danube Road

 

RO

Înscrierea presupune acceptul de a plăti taxa de participare până la data de 17 iulie 2022. Plata se poate efectua prin transfer bancar în contul Asociației Adevaratii VeloPrieteniIBAN RO02 RNCB 0085 1536 8704 0001 (RON) sau IBAN: RO45 RNCB 0085 1536 8704 0003 / SWIFT: RNCBROBU (EUR), BCR Bucuresti. Înscrierea se poate efectua în perioada 13 iunie - 17 iulie 2022, pentru a ocupa unul dintre cele 100 de locuri existente pentru Drumul Dunării 2022. Cei care au plătit avansul pentru preînscriere (150 lei) vor beneficia de 5% discount la taxa de participare. Taxa de participare este de 600 lei (pentru membrii cotizanți ai RR_cc, aceasta este 550 lei).

Returnarea taxei de participare (mai putin a avansului platit de catre cei preinregistrati), se face doar in anumite conditii:
(a) in caz de retragere in perioada de inregistrare se returneaza 50% din valoarea taxei;
(b) dupa incheierea perioadei de inregistrare, orice retragere se realizeaza doar prin transferul taxei catre alt participant care indeplineste criteriile de calificare si nu a reusit sa ocupe un loc, altfel fara returnarea taxei.

 

EN

Registration implies the acceptance to pay the participation fee until July 17, 2022. Payment of the fee can be made by bank transfer to the bank account of the non-profit organization Adevaratii Veloprieteni: IBAN: RO02 RNCB 0085 1536 8704 0001 (RON) or IBAN: RO45 RNCB 0085 1536 8704 0003 / SWIFT: RNCBROBU (EUR), BCR Bucuresti. Registration takes place between June 13 - July 17, 2022, to take up one of the 100 places existing in Danube Road 2022. Those who have paid the advance for pre-registration (30 euros) will benefit from a 5% discount on the participation fee. Participation fee is 120 euro.

You can get reimbursed for the participation fee (save for the down-payment paid at preregistration) in the following scenarios:

(a) in case of withdrawal before the registration period ends, 50% of the registration fee will be refunded;
(b) in case of withdrawal after the registration period ends, the registration fee may only be transferred to another rider eligible to participate in the event who was did not make the cut. No refund will be issued by the organizers.

Separator4

Pentru a participa la Drumul Dunării 2022, ciclistii trebuie sa indeplineasca cel putin una dintre urmatoarele conditii:

(a) titlul de Super Randonneur (brevetele de 200, 300, 400 si 600 de km parcurse in acelasi sezon) obtinut in perioada 2019-2021;
(b) un brevet de 1000 km sau 1200+ km obtinut in perioada 2019-2021;
(c) brevetul Drumul Dunării Randonneur, obtinut la prima editie, in 2018;
(d) un brevet de 600 de km obtinut in anul 2022.

Riders must also fulfill one of the following criteria to qualify:

(a) having completed a Super Randonneur brevet series (200, 300, 400 si 600 km completed in the same season) between 2019 and 2021;
(b) having completed a 1000 km brevet or a 1200+ km brevet between 2019 and 2021;
(c) having completed the first edition of the Danube Road Randonneur in 2018;
(d) having completed a 600 km brevet in 2022.

Separator5

Esti membru permanent al Randonneurs Romania Cycling Club (RR_cc)? Membrii permanenti ai RR_cc beneficiaza de discount la taxa de participare la acest eveniment.

Are you a contributing member of the Randonneurs Romania Cycling Club (RR_cc)? The contributing members of RR_cc benefit from a discount on the participation fee for this event.

Separator
Separator

Plata pentru tricoul de ciclism se efectueaza in acelasi timp cu cea pentru taxa de participare in acelasi cont bancar pana cel tarziu la 17 iulie 2022 (pe 18 iulie, va fi lansata comanda de tricouri catre producator, deci orice intarziere privind plata anuleaza optiunea de tricou).

The payment for the cycling jersey is made at the same time as the one for the participation fee in the same bank account until July 17, 2022 at the latest (on July 18, the order of cycling jersey will be launched to the manufacturer, so any delay in payment cancels the cycling jersey option).

In taxa de participare este inclus transportul a 2 bagaje care se vor regasi in 2 puncte de control, atat la dus, cat si la intors:
- Dabuleni (PC4, km 397 & PC10, km 1145)
- Drobeta-Turnu Severin (PC6, km 601 & PC8, km 942)

 

The participation fee includes the transport of 2 pieces of baggage that will be found in 2 checkpoints, both on the way out and on the way back:

- Dabuleni (PC4, km 397 & PC10, km 1145)

- Drobeta-Turnu Severin (PC6, km 601 & PC8, km 942)

Separator

Declarație de participare pe propria răspundere / AFFIDAVIT

 

RO

Subsemnatul intenționez să particip la evenimentul BRM1400 - Drumul Dunării. Menţionez că sunt informat în legătură cu riscurile care sunt legate de participarea la acest eveniment, care se desfaşoară pe un drum public, fără circulaţie închisă. Sunt de acord cu aceste condiţii şi în cazul implicării mele într-un accident survenit în timpul evenimentului, cât şi în eventuala defectare a bicicletei, îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv şi nu voi pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru acesta. Pe propria mea răspundere, mai declar următoarele:

- datele de mai sus sunt exacte;

- sunt apt din punct de vedere medical pentru această tură;

- am pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării la acest eveniment;

- sunt asigurat medical, în eventualitatea unui accident;

- cunosc implicaţiile juridice ale participării la acest eveniment şi îmi asum întreaga răspundere, în cazul unui accident;

- am fost informat şi mi-am însuşit atenţionarea că, pe unele porţiuni de şosea, traficul poate să fie ridicat şi, ca urmare, voi merge cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului public;

- voi respecta în totalitate regulile Codului Rutier românesc, aflat în vigoare, în ceea ce priveşte deplasarea cu bicicleta pe un drum public;

- sunt dotat cu o bicicletă care se află într-o bună stare de funcţionare şi posed echipamentul de protecţie necesar unui asemenea eveniment, inclusiv cască de protecţie şi vestă reflectorizantă.

 

EN

I, the undersigned, intend to ride in the BRM1400 - Dunabe Road. I mention that I am informed about the risks that are related to participation in this event, which takes place on a public road without closed traffic. I fully agree with these conditions and if my involvement in an accident during the competition, as well as possible damage to the bicycle, I will take full responsibility for this incident and I will not claim any damages organizer for it. On my own responsibility, I also declare the following:

- the data above mentiones are accurate;

- I'm fit medically for this ride;

- I’m physical, mentaly and tehnicaly fit to participate in this event;

- I own a medical insurance, in case of any incidents;

- I know the legal implications of participation in this event and I take full responsibility in case of an accident;

- I was informed and I am perfectly aware to the warning that some parts of the road, traffic can be high and, therefore, I will go as close to the right edge of the public road;

- I fully respect the rules of the Romanian Highway Code, in force, regarding cycling on the road;

- I am equipped with a bicycle that is in good condition and possess the necessary protective gear for such an event , including helmet and vest.

In urma inscrierii vei primi un mail de confirmare.
After registration you will receive a confirmation email.